Numire persoane cu functii de conducere incepand cu 01.01.2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 49924/ 20.12.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 41/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

20.12.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Urmare aprobarii de catre Consiliul de Administratie a unei noi structuri organizatorice, care va intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019, Directorul General al CONPET S.A. a emis decizia prin care a numit pentru perioada 01.01.2019 - 31.01.2019 (inclusiv) persoanele care vor exercita urmatoarele functii de conducere:

-          Sef Departament Guvernanta Corporativa, Comunicare si Relatii Publice – ing. Pintoiu Toma;

-          Sef Departament Infrastructuri Critice - ing. Necsulescu Radu Florentin;

-          Sef Departament Dezvoltare Mentenanta - ing. Buzatu Dan;

-          Sef Departament Operatiuni Transport - ing. Stoica Narcis Florin.

In ceea ce priveste functia de Director General Adjunct, acesta va fi ocupata in continuare de catre dna. jr. Dumitrache Mihaela Anamaria, de la data de 01.01.2019 pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS