Numire Presedinte al Consiliului de Supraveghere

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data raportului curent: 04 iunie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: numire Presedinte al Consiliului de Supraveghere

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 04 iunie 2019, prin Decizia nr. 29, membrii Consiliului de Supraveghere au numit in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Mircea Gheorghe Dumitru COSEA.

 

 

Marius – Danut CARASOL

 

 

              Constantin SARAGEA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

              Membru Directorat