Numire Presedinte CS si aprobare componenta Comitete consultative din cadrul CS

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Data comunicatului: 02 Iunie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: Numire Presedinte CS si aprobare componenta Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu atributiile statutare si legale, Consiliul de Supraveghere intrunit in sedinta in data de 02.06.2020:

-         a ales in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Adrian GOICEA;

-         a desemnat membrii Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, dupa cum urmeaza:

-         Comitetul de nominalizare si remunerare:

·         Luiza POPESCU – presedinte

·         Adrian GOICEA - membru

·         Jean - Valentin COMANESCU - membru

·         Oleg BURLACU – membru

·         Ciprian Constantin DUMITRU – membru

·         Mircea Cristian STAICU – membru

·         Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

-         Comitetul de audit:

·         Jean - Valentin COMANESCU – presedinte

·         Adrian GOICEA - membru

·         Luiza POPESCU – membru

·         Ciprian Constantin DUMITRU – membru

·         Mihaela CONSTANTINOVICI – membru

-         Comitetul de securitate energetica:

·         Oleg BURLACU - presedinte

·         Ciprian Constantin DUMITRU – membru

·         Adrian GOICEA - membru

·         Luiza POPESCU – membru

·         Jean - Valentin COMANESCU – membru

·         Mircea Cristian STAICU – membru

·         Mihaela CONSTANTINOVICI – membru.

 

 

Catalin NITU

 

Ionut-Bogdan GRECIA

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat