Numirea conducerii executive a SNN pentru un mandat de 4 ani

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederilor art. 234 alin (1) litera f) din Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raport: 04.02.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                

Eveniment important de raportat:  Numirea Directorilor executivi ai SN Nuclearelectrica SA pentru un mandat de 4 ani dupa finalizarea procedurii de selectie  

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii  ca in sedinta din data de 04.02.2019, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat numirea Directorului General, Directorului General Adjunct si a Directorului Financiar ai SN Nuclearelectrica SA pentru un mandat de 4 ani ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a conducerii executive aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 186/29.10.2018.  Astfel, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, HG. nr. 722/2016 si Legea nr. 31/1990, prin decizia Consiliului de Administratie nr. 2/04.02.2019 si nr. 3/04.02.2019, au fost numiti:

1. Domnul Cosmin Ghita, in functia de Director General pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 11.02.2019;

2.Domnul Dan Laurentiu Tudor, in functia de Director General Adjunct, pentru un mandat  de 4 ani incepand cu data de 11.02.2019;

3.Domnul Adrian Gabriel Dumitriu, in functia de Director Financiar, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 11.02.2019.

Mandatele provizorii ale Directorului General, Directorului General Adjunct si Directorului Financiar numiti prin decizia Consiliului de Administratie nr. 176/23.10.2018, urmeaza sa inceteze automat la data numirii directorilor executivi cu mandat pe 4 ani.

Numirile sunt realizate in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SNN, in conformitate cu prevederile art. 20 alin 2 lit. c) si art. 21 alin. 1 din Actul Constitutiv al SNN, art. 35 alin. 1, 2,4 si 8 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 143 alin. 1, 2, 4 si 5 din Legea 31/1990 .

In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr. 186/29.10.2018, la recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 16.10.2018, s-a aprobat declansarea procedurii de selectie pentru Directorul General, doi Directori Generali Adjuncti si Directorul Financiar. Pe baza de benchmarking cu unitati nucleare la nivel international coroborat cu  estimarile interne de procese, activitati si proiecte, precum si cu responsabilitatile aferente la nivel de companie, Consiliul de Administratie al SNN a hotarat prin Decizia nr. 3/04.02.2019 numirea unui singur Director General Adjunct.

Astfel, mandatul provizoriu al domnului Viorel Lary Toni va inceta de drept la data de 06.03.2019, in conformitate cu Deciziile Consiliului de Administratie nr. 176/23.10.2018, nr. 2/04.02.2019 si nr. 3/04.02.2019.

 

Iulian-Robert Tudorache

Presedinte al Consiliului de Administratie