Obtinerea certificarii privind implementarea Standardului ISO 37001/2016

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata

Data raport: 24.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Obtinerea certificarii privind implementarea Standardului ISO 37001/2016 Sistemul de management anti-mita

 

SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra finalizarii procesului de implementare a Standardului ISO 37001/2016-Sistemul de management anti-mita. SNN a demarat demersurile de obtinere a standardului ISO in urma cu aproximativ 2 ani. Ca urmare a derularii procesului de auditare in vederea certificarii, SNN a obtinut certificarea privind implementarea ISO 37001.

 

Standardul ISO 37001:2016 ofera cerintele si ghidul corespunzator pentru organizatii astfel incat acestea sa fie in masura sa stabileasca, sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca constant un sistem de management anti-mita, in concordanta cu cele mai bune practici internationale in materie. Scopul principal al acestui standard este de a crea un sistem de management care sa intareasca continuu in organizatie o cultura a integritatii, a transparentei, a deschiderii si a conformarii si sa promoveze increderea in cadrul relatiilor intre partenerii de afaceri.

In cadrul proiectului de implementare a prevederilor standardului ISO 37001, s-au intreprins demersuri de consolidare a sistemului de control intern, evitarea conflictelor de interese, elaborarea politicilor si procedurilor aferente standardului, ajustarea cadrului intern normativ si organizational.

 

  SNN condamna coruptia in toate formele ei si ne-am luat angajamentul, prin Codul de etica si conduita in afaceri si prin implementarea ISO 37001/2016  sa utilizam toate mijloacele legale si de comportament pe care le avem la dispozitie. Sustinem si promovam implementarea cadrului legislativ anticoruptie care vizeaza in principal masuri de prevenire, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea coruptiei prin masuri administrative, aprobarea planurilor de integritate si dezvoltarea sistemului de monitorizare si evaluare a acestora. Ne angajam constant in promovarea unei culturi anticoruptie adecvate, in baza principiului de ''toleranta zero''. -Cosmin Ghita, Director General SNN

 

Cosmin Ghita

Director General