Operare diminuare capital social

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 03.07.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 56.054.312,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori - diminuare capital social S.I.F. Oltenia S.A.

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Certificatul nr. AC - 419-2/01.07.2020, de inregistrare a diminuarii capitalului social al S.I.F. Oltenia S.A., ca urmare a hotararii AGEA din data de 18.11.2019.

Capitalul social s-a diminuat cu un numar de 19.622.585 actiuni in valoare nominala de 0,10 lei, de la valoarea de 58.016.571,40 lei (impattit in 580.165.714 actiuni) la valoarea de 56.054.312,90 lei (impartit in 560.543.129 actiuni).

 

In urma inregistrarii diminuarii capitalului social, caracteristicile emitentului S.I.F. Oltenia S.A. (CUI 4175676) sunt urmatoarele:

 

-Capital social          56.054.312,90 lei

-Numar actiuni         560.543.129

-Valoare nominala    0,10 lei / actiune

 

Anexam certificatul de inregistrare a intrumentelor financiare.

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

conf. univ. dr. Cristian BUSU

Vicepresedinte / Director General Adjunct

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate