Oprirea controlata a Unitatii 1 a CNE Cernavoda

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raport: 18.09.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

                 

Eveniment important de raportat:

Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda

 

SN Nuclearelectrica SA anunta ca, in dimineata zilei 18.09.2019, Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost oprita controlat in vederea efectuarii unor lucrari de remediere la un parametru de proces.

 Conform normelor si procedurilor CNE Cernavoda, efectuarea lucrarilor de remediere se poate realiza numai cu unitatea in stare oprita.

 SNN va transmite un comunicat de presa dupa finalizarea acestor lucrari de remediere, acestea desfasurandu-se in conformitate cu planurile si procedurile centralei, fara niciun impact asupra personalului, mediului si populatiei.

 Cosmin Ghita

Director General