Oprirea planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent, conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 24.04.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

                   Eveniment important de raportat: Intrarea Unitatii 2 a CNE Cernavoda in programul de oprire planificata

 

SN Nuclearelectrica SA (“SNN”)  anunta actionarii si investitorii ca incepand cu data de 3 mai 2019, Unitatea 2 CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata.

 

Desincronizarea de la Sistemul Energetic National va avea loc in data de 3 mai 2019, ora 11:00, iar durata estimata a opririi este de 32 de zile.

 

Opririle planificate reprezinta proiecte complexe, initiate cu 24 de luni anterior datei planificate, avand o echipa de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane si bugetare corespunzatoare.

 

In perioada opririi planificate, se vor efectua activitati din urmatoarele programe:                                                                                                                                                                               

programul de mentenanta preventiva/ corectiva;

-programul de inspectii;

-programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate;

-programul de implementare modificari.

 

Lucrarile se vor executa in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda.

 

 

 Cosmin Ghita                                                             

Director General