Stiri BVB

VAN la data 28.06.2019

12.7.2019 ...

Modificare Convocare AGAO 29.07.2019

  Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) si b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucure ...

Notificare - rascumparare actiuni proprii - 8-12 iulie 2019

Nr. 64/15.07.2019 Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA     RAPORT CURENT Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii ...

VAN la data 28.06.2019

               SITUATIA                                                                    Anexa 16         ...

VAN la data 28.06.2019

Data raportului: 12.07.2019 Raport conform: Legii 24/2017, Reg. ASF nr. 10/2015 si 9/2014 Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA Sediul soial: Str. Pictor Am ...

Acorduri de incetare contracte incheiate de Companie cu SMART SA

Catre:          Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti Rapor ...

Litigiu

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata    Data raportului: 12.07.2019 Denumirea emitentului: Societ ...

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - iunie 2019

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumen ...

VAN la data 30.06.2019

SIF Oltenia S.A. ANEXA 16                                                                           Situatia activelor si datoriilor la data de 30/06/2019 (se completeaza lunar)  ...

Solicitare completare ordine de zi AGA 29.07.2019

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Data raport: 11.07.2019 Denumirea entitatii emitente: Societ ...