Stiri BVB

Contract cf.art.234 lit.i din Reg.5/2018 - ELCEN Bucuresti

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018                                                                                                                         ...

Hotarare AGOA 17.05.2019

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018   Data Raportului: 17 mai 2019 Denumirea ...

Convocare AGOA 26(27) iunie 2019

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018   Data Raportului:17 mai 2019 Denumirea e ...

Comunicat plata dividende aferente anului 2018

CONPET S.A. Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania Codul unic de inregistrare 1350020 Cod CAEN 4950 Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991 ...

Solicitare convocare AGOA

RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018   Data Raportului: 17 mai 2019 Denumirea ...

VAN la data 28.02.2019 - date recalculate

  SIF Oltenia S.A. ANEXA 16                                                                           Situatia activelor si datoriilor la data de 28/02/2019 (se completeaza lunar)  ...

Desfasurare AGA Ordinara

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

    Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii Data raportului: 16.05.2019 ...

Plata dividend 2018

  In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 prin ...

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate             Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti Ra ...