Stiri BVB

Noua structura organizatorica incepand cu 01.04.2019

CONPET SA Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania Codul unic de inregistrare 1350020 Cod CAEN 4950 Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991 ...

Litigiu

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata   Data raportului: 19.03.2019 Denumirea emitentului: Societat ...

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent conform: art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii Data raportului: 19.03.2019 Denumirea entit ...

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

Raport curent conform: art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii\ Data raportului: 19.03.2019 Denumirea enti ...

Convocare AGA Anuala 23.04.2019

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017 Data raportului: 18.03.2019 Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. ...

Propunere dividend 2018

R E F E R A T privind propunerea de dividend brut pe actiune si a modalitatii de plata a dividendelor pentru exercitiul financiar 2018     REZUMAT   Aprobarea unui dividend bru ...

Alegere Presedinte Consiliu de Administratie

RAPORT CURENT   Data raportului: 18 martie 2019 Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu Numarul de telef ...

Pregatire AGEA si AGOA din 18/19 aprilie 2019

  Data raportului: 18.03.2019 Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018 Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA Sediul soial: str. Picto ...

Notificare detineri >5%

RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Data raportului: 18.03.2019 Societatea emitenta ...

Notificare - rascumparare actiuni proprii 11.03-15.03.2019

                                                                                                                                                                            Notificare privind tran ...