Parteneriat CONPET SA - NIS Petrol SRL Romania

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 
Nr. 14840/ 11.04.2019

 

COMUNICAT

 

            CONPET SA Ploiesti a incheiat, in data de 11.04.2019, un protocol de colaborare cu NIS Petrol SRL Romania pentru prestarea de servicii de preluare titei in rampa de incarcare Biled, jud. Timis, in vederea expedierii catre destinatarul stabilit de catre beneficiar.

             Protocolul este incheiat pe o perioada de 30 de zile si constituie o etapa premergatoare incheierii unui contract intre cele doua companii. 

 

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS