Plan de investitii consolidat pentru anul 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                   Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 20 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

Aprobarea planului de investitii (CAPEX) consolidat al Grupului Electrica pentru anul 2019

In cadrul sedintei din data de 19 februarie 2019, Consiliul de Administratie a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2019, in suma totala de 739 mil. RON. Din aceasta valoare, 710 mil. RON reprezinta planul de investitii (CAPEX) al filialelor de distributie.

Mentionam faptul ca valoarea de 608 mil. RON (valoare in termeni reali 2018) publicata de ANRE in data de 12 februarie 2019 reprezinta planul de investitii ce trebuie puse in functiune de operatorii de distributie ai Grupului Electrica in decursul anului 2019. 

 

Director Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra Borislavschi