Planurile de investitii ale operatorilor de distributie concesionari pentru 2019

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 12 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A.

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Planurile de investitii ale operatorilor de distributie concesionari pentru anul 2019

 

Electrica informeaza investitorii ca planurile de investitii ale operatorilor de distributie concesionari pentru anul 2019 au fost publicate de ANRE. Detalii sunt disponibile la link-ul urmator:

ttps://www.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat-12-02-2019-planuri-de-investitii-pentru-anul-2019.

 

 Director Guvernanta Corporativa si M&A                                                             

Alexandra Borislavschi                                    

           

si Guvernanta Corporatixandra BORISLAVSCHI