Plata dividend 2018

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti, 9 mai 2019

BRD-Groupe Societe Generale incepe pe 31.05.2019 plata dividendelor aferente anului 2018

 

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA informeaza actionarii cu privire la inceperea efectuarii platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, in data de 31 mai 2019.  

Dividendele vor fi platite prin intermediul Depozitarului Central S.A. si BRD - Groupe Societe Generale S.A (Agent de plata).  

Toti actionarii BRD inscrisi in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central S.A., la data de 10 mai 2019 (data de inregistrare), au dreptul sa incaseze dividende aferente anului 2018; ex-date este 9 mai 2019.

Adunarea Generala a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale din data de 18 aprilie 2019 a stabilit un dividend brut de 1,64 lei pe actiune.

Plata dividendelor nete aferente exercitiului financiar 2018 se efectueaza in RON.

Dividendele neridicate se prescriu dupa 3 ani de la data inceperii platii acestora, conform dispozitiilor legale.

Perioada de derulare a platii dividendelor aferente anului financiar 2018 este 31.05.2019 – 31.05.2022, ultima zi de plata.

Data platii amanate este 29.11.2019.

Impozitul pe dividende va fi retinut la sursa si virat la bugetul statului in cotele prevazute de lege.

Conform reglementarilor legale in vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt:

·      5% pentru persoanele fizice rezidente;

·      5% pentru persoanele juridice rezidente; nu se retine impozit pe dividende daca persoana juridica rezidenta care primeste dividendele detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale BRD, pe o perioada implinita la data platii de 1 an;

·      5% pentru fondurile de investitii cu personalitate juridica rezidente;

·      0% pentru fondurile de investitii, fara personalitate juridica, rezidente; In acest sens, beneficiarul dividendelor va transmite pe mail la adresa investor@brd.ro, copii ale documentelor oficiale (certificatul de inregistrare/actul constitutiv, Contractul de societate civila, etc) care sa ateste statutul de fond de investitii fara personalitate juridica.

·         0% pentru fondurile de pensii facultative si administrate privat din Romania; In acest sens, beneficiarul dividendelor va transmite pe mail la adresa investor@brd.ro, copii ale documentelor oficiale (certificatul de inregistrare/actul constitutiv, etc) care sa ateste statutul de fond de pensii rezident administrat privat/fond de pensii facultative rezident.

·         0% pentru fondurile de pensii, definite in conformitate cu legislatia unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat al Spatiului Economic European, in conditiile existentei unui instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii; In acest sens, beneficiarul dividendelor va prezenta documente oficiale (certificat de inregistrare/act constitutiv, etc.) din care sa rezulte statutul de fond de pensii constituit conform legislatiei statului respectiv, precum si un certificat de rezidenta fiscala valid si valabil la data platii dividendelor (in original sau in copie legalizata, insotit de un original al traducerii autorizate in limba romana);

·         5% pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, cu urmatoarele mentiuni:

-       In situatia in care beneficiarul dividendelor prezinta un certificat de rezidenta fiscala din tara de rezidenta (in original sau in copie legalizata, insotit de un original al traducerii autorizate in limba romana), valid si valabil la data platii dividendelor, devine aplicabila cota cea mai favorabila intre cea prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri si cota de 5% prevazuta in Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

-       Nu se retine impozit pe dividende daca persoana juridica straina care primeste dividendele indeplineste cumulativ conditiile prevazute in art. 229 alin. 1c) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal: este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene; detine la data platii dividendelor minimum 10% din capitalul social al BRD, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an; are o anumita forma de organizare si este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit in tara straina de rezidenta fiscala.

·         5% pentru fondurile de investitii cu sau fara personalitate juridica nerezidente; in situatia in care beneficiarul dividendelor prezinta un certificat de rezidenta fiscala din tara de rezidenta (in original sau in copie legalizata, insotit de un original al traducerii autorizate in limba romana), valid si valabil la data platii dividendelor, devine aplicabila cota cea mai favorabila intre cea prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri si cota de 5% prevazuta in Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Comisioanele aferente platii dividendelor se suporta de catre BRD - Groupe Societe Generale SA.

Anexat modalitatile de plata a dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.