Plata dividend 2018

SNP OMV PETROM S.A.

 

In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 19 aprilie 2019, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 prin intermediul Depozitarului Central S.A. si BRD - Groupe Societe Generale – agentul de plata selectat – incepand cu data de 13 iunie 2019, catre actionarii sai inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 23 mai 2019.

Dividendul brut este de 0,0270 lei pentru o actiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor pot fi regasite in documentul „ANUNT IMPORTANT privind plata dividendelor aferente anului 2018 de catre OMV Petrom S.A.”, anexat la prezentul raport si pe website-ul societatii www.omvpetrom.com in sectiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri Dividende › Dividende 2018.

 

Christina Verchere                                                                           Alina Popa

Director General Executiv                                                                  Director Financiar                  

 

 

Va rugam sa accesati link-ul de mai jos pentru a vizualiza documentul „ANUNT IMPORTANT privind plata dividendelor aferente anului 2018 de catre OMV Petrom S.A.”.