Plata dividend 2018

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 12.06.2019

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social:                                                        Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr. 8

Numar tel./fax:                                                   0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:             J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     4.815.093.171 lei

Piata regl. de tranzactionare:                     Bursa de Valori Bucuresti

 

1.  Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e) Alte evenimente:

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. informeaza actionarii ca data de 14 iunie 2019 este data platii pentru dividendele care se vor acorda in temeiul Hotararii Adunarii Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2019.

Valoarea bruta a dividendului pe actiune este de 0,17 lei, iar impozitul pe dividende se va retine la sursa, conform reglementarilor legale in vigoare la data platii.

Prin aceeasi hotarare AGOA s-a aprobat data de inregistrare ca fiind 5 iunie 2019 si ex-date – 4 iunie 2019.

Platile reprezentand dividende cuvenite actionarilor se vor realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:

 

I. Plati catre actionarii reprezentati de Participantii la sistemul Depozitarului Central (intermediari), cu detineri de actiuni in Sectiunea 2:

In conformitate cu prevederile legale, actionarii care la data de inregistrare anterior mentionata detin actiuni BT (simbol TLV) in conturi deschise la unul sau mai multi Participanti la sistemul Depozitarului Central vor primi dividendele aferente detinerilor respective in contul Participantilor (corespunzator nivelului de detineri gestionate de catre fiecare Participant), fara prezentarea unor documente suplimentare, cu exceptia celor pentru care Participantul a transmis catre Depozitarul Central o informare privind incetarea relatiilor contractuale cu cel putin 2 zile lucratoare anterioare datei platii.

 

II. Pentru actionarii nereprezentati de un participant sau care detin actiuni in Sectiunea 1, plata dividendelor se va realiza de catre Agentul de Plata Banca Transilvania S.A., cu sediul central in Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand CUI 5022670, prin una dintre urmatoarele metode:

 

1. In cazul actionarilor persoane fizice si persoane juridice titulari de cont bancar

Plata dividendelor in cazul actionarilor persoane fizice sau juridice care sunt titulari de cont BT sau isi deschid cont curent la Banca Transilvania SA pana la data de 05.06.2019 se va realiza prin virament bancar in conturile curente deschise la BT. Actionarii nu trebuie sa notifice institutia de credit privind existenta/deschiderea contului curent.

 

2. In celelalte cazuri, plata dividendelor se va realiza prin plati in numerar la ghiseele Bancii Transilvania SA

 

PERSOANE JURIDICE

Pentru persoanele juridice - actionari care nu se incadreaza la pct. I (respectiv nu sunt reprezentati de catre un Participant) sau pct. II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), plata dividendelor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania din toata tara.

 

PERSOANE FIZICE

Pentru persoanele fizice – actionari care nu se incadreaza la pct. I (respectiv nu sunt reprezentati de catre un Participant) sau pct. II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), plata dividendelor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania din toata tara.

 

In vederea informarii actionarilor in mod adecvat,  va aducem la cunostinta ca a fost publicata procedura BT de distribuire a dividendelor pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro), la Sectiunea Actionari, putand fi astfel accesata de catre toti cei interesati. Aceasta contine toate detaliile privind modalitatile de plata a dividendelor.

 

DIRECTOR GENERAL                                      DIRECTOR EXECUTIV DGCC

OMER TETIK                                                        IOANA OLANESCU