Plata dividend 2019

SNP OMV PETROM S.A.

Plata dividendelor aferente anului financiar 2019

 

In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2020, OMV Petrom anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2019 prin intermediul Depozitarului Central S.A. si BRD - Groupe Societe Generale – agentul de plata selectat – incepand cu data de 5 iunie 2020, catre actionarii sai inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 14 mai 2020.

Dividendul brut este de 0,0310 lei pentru o actiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege.

Detalii privind modalitatile de plata a dividendelor pot fi regasite in documentul „ANUNT IMPORTANT privind plata dividendelor aferente anului 2019 de catre OMV Petrom S.A.”, anexat la prezentul raport si pe website-ul societatii www.omvpetrom.com in sectiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri Dividende › Dividende 2019.

                                              

Christina Verchere                                                                         Alina Popa

Director General Executiv                                                                Director Financiar

 

Va rugam sa accesati link-ul de mai jos pentru a vizualiza documentul „ANUNT IMPORTANT privind plata dividendelor aferente anului 2019 de catre OMV Petrom S.A.”.