Precizari referitoare la solicitare convocare AGEA

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 19.04.2019

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat

Informatii investitori -  precizari A.S.F. referitoare solicitare convocare A.G.E.A.

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii ca a transmis cu adresa nr. 2656/25.03.2019 la A.S.F. textul amendamentelor la Actul Constitutiv ce fac obiectul cererii de convocare a A.G.E.A. solicitata de actionarii S.I.F. Banat Crisana S.A. impreuna cu S.I.F. Muntenia S.A., luand in considerare obligatia legala de avizare prealabila a oricarei modificari a conditiilor semnificative care au stat la baza autorizarii.

S.I.F. Oltenia S.A. a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin adresele nr. VPI/2540/17.04.2019 (inregistrata la societate sub nr. 3390/17.04.2019) si nr. VPI/2622/19.04.2019 (inregistrata la societate sub nr. 3491/19.04.2019), precizari fata de cele semnalate.

 

Anexam:

- Adresa SIF Oltenia SA nr. 2656/25.03.2019;

- Adresa A.S.F. nr. VPI/2540/17.04.2019 (inregistrata la societate sub nr. 3390/17.04.2019);

- Adresa A.S.F. nr. VPI/2622/19.04.2019 (inregistrata la societate sub nr. 3491/19.04.2019).

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate