Pregatire AGEA si AGOA din 18/19 aprilie 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 18.03.2019

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

COMUNICAT - pregatire AGEA si AGOA din 18/19 aprilie 2019

In completarea Raportului curent din 14.03.2019 privind Convocarea AGEA si AGOA in data de 18/19 aprilie 2019, informam actionarii despre:

- publicarea Convocatorului (atasat) in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1203 /18.03.2019

punerea la dispozitie a materialelor suport pentru pregatirea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor, pe  site-ul www.sifm.ro.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate