Pregatire desfasurare AGEA si AGOA din 27/28 aprilie 2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 24.04.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018 si nr. 5/2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important – pregatire desfasurare  AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020

 (completare raport curent din 15 aprilie 2020)

 

Tinand cont de contextul national generat de COVID-19, de toate masurile si recomandarile emise de autoritati pentru prevenirea raspandirii COVID-19, precum si de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 privind adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, conducerea SIF Moldova doreste sa reaminteasca actionarilor care ar dori totusi sa participe fizic la  Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara  din 27/28 aprilie 2020:

·      posibilitatea ca SIF Moldova sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGA ,cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, numai in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati;

·     avertizarea explicita potrivit careia participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar SIF Moldova  si/sau conducerea SIF  Moldova nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

 

Dorim sa precizam totodata ca lucrarile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara pot fi vizualizate in direct pe baza elementelor de acces primite de catre actionarii inregistrati la data de referinta, prin accesarea site-ului www.sifm.ro. Este asigurata traducerea dezbaterilor in limba engleza.

 

Referitor la situatia drepturilor  de vot la AGA, aducem la cunostinta actionarilor ca Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin adresa SI-DETA 3924/22.04.2020, a comunicat Societatii ca “nu au fost identificate elemente/date/ informatii care sa conduca la concluzia ca persoane care singure sau impreuna cu alte persoane cu care actioneaza in mod concertat, depasesc 5% din capitalul social al SIF Moldova”, la data de referinta a adunarilor, 15.04.2020.

 

Multumim actionarilor care au votat prin corespondenta - buletin de vot scris sau electronic.

 

Claudiu Doros

Director GeneralCoCC

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate