Pregatire desfasurare AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 15.04.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018 si nr. 5/2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important – pregatire desfasurare  AGEA si AGOA in 27/28 aprilie 2020

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, publicat in MO nr. 305/10.04.2020 si in completarea Raportului curent din 26.03.2020 privind convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor SIF Moldova pentru data de 27/28 aprilie 2020 comunicam urmatoarele:

 

1. SIF Moldova  recomanda  actionarilor utilizarea mijloacelor electronice/de interactiune la distanta cu privire la adunarile generale ale actionarilor, referitoare la:

·         accesarea materialelor aferente fiecarui punct de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, in format electronic, de  pe site-ul  ww.sifm.ro;

·         transmiterea intrebarilor cu privire la AGOA si AGEA prin e-mail, la adresa [email protected];

·         transmiterea  imputernicirilor generale sau, dupa caz,  a imputernicirilor speciale prin e-mail, la adresa [email protected];

·         exercitarea votului prin corespondenta, de preferinta vot electronic prin aplicatia securizata “vot electronic” de pe site-ul www.sifm.ro, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta anexata.

 

2. SIF Moldova aduce  la cunostinta actionarilor:

·         posibilitatea ca SIF Moldova sa aplice restrictiile in vigoare la data desfasurarii AGA din 27/28.04.2020, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, numai in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati;

·         avertizarea explicita potrivit careia participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar SIF Moldova  si/sau conducerea SIF  Moldova nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

 

Conducerea SIF Moldova reaminteste actionarilor ca la adunarile din 27/28 aprilie 2020 pot sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2020 (data de referinta) si ca perioada in care acestia  pot sa-si exprime optiunea de vot prin imputerniciri sau  buletine de vot  este 15 aprilie - 23 aprilie ora 10.00.

 

Claudiu Doros                                                                          

Director General           

 

Michaela Puscas

Ofiter Conformitate