Prelungire contract de transport gaze naturale incheiat cu OOO Gazprom Export

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Data raportului: 10 octombrie 2019

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

 

Evenimente de raportat: prelungirea pana la data de 31.12.2019 a duratei contractului de transport gaze naturale pe T2, pe teritoriul Romaniei, incheiat cu OOO „Gazprom Export”

 

Societatea Nationala de Transport  Gaze Naturale „Transgaz” SA si Societatea cu raspundere limitata OOO „Gazprom Export” din Federatia Rusa au convenit prelungirea contractului de transport gaze naturale pe teritoriul Romaniei cu inca 3 luni de zile, pana la data de 31 decembrie 2019.

Aceasta prelungire a duratei contractului permite asigurarea continuitatii serviciilor de transport al gazelor naturale din Federatia Rusa spre Turcia, Grecia si alte state din sud-estul Europei.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale si asigura indeplinirea in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate a strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, precum si cercetarea si proiectarea in domeniul specific activitatii sale, cu respectarea cerintelor legislatiei europene si nationale, a standardelor de calitate, performanta, mediu si dezvoltare durabila.

 

 

DIRECTOR GENERAL

STERIAN ION