Prezentare conferinta telefonica - Rezultate financiare trimestriale T3 2018

M MedLife S.A.

ANUNT

Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 8.11.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Publicarea Prezentarii pentru conferinta telefonica aferenta rezultatelor trimestriale T3 2018 (perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Alte Rapoarte, este disponibila Prezentarea pentru conferinta telefonica aferenta rezultatelor trimestriale T3 2018.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/alte-rapoarte

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: investors@medlife.ro

 

 

Mihail Marcu

Director General