Procedura recrutare Director General Adjunct

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 467/ 08.01.2019

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 1/ 2019

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

08.01.2019

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

Procedura de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 07.01.2019, Consiliul de Administratie al societatii:

-          a stabilit calendarul procedurii de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct, cu termene limita, conform Raportului C.N.R.;

-          a aprobat criteriile de recrutare si selectie a Directorului General Adjunct (D.G.A.), conform Anexei I la Raportul C.N.R. ;

-      a aprobat anuntul de recrutare si selectie in forma prevazuta in Anexa II la Raportul C.N.R., cu efectuarea publicitatii necesare prevazute de legislatia aplicabila. Anuntul se gaseste pe pagina web a societatii www.conpet.ro, la sectiunea Guvernanta Corporativa/ Management/ Recrutarea directorilor societatii conform O.U.G. 109/ 2011 (https://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/management/).

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS