Propunere actualizata privind repartizarea profitului net realizat in anul 2018

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 2416/18.03.2019

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 18.03.2019

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Propunerea actualizata privind repartizarea profitului net realizat in anul 2018

S.I.F. Transilvania retransmite propunerea privind repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2018, care a fost actualizata in ceea ce priveste valoarea profitului net de repartizat, in sensul cresterii acestuia de la 64.004.855 lei (determinat in baza situatiilor financiare preliminare) la 66.542.892 lei, ca urmare a inregistrarii unui venit din impozitul pe profit in suma de 2.538.037 lei. In propunerea actualizata privind repartizarea profitului, suma totala propusa a fi distribuita sub forma de dividende si valoarea dividendului brut raman neschimbate.

Reamintim actionarilor faptul ca forma finala a materialelor aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25 aprilie 2019, inclusiv situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018, insotite de raportul auditorului financiar, vor fi disponibile pe site-ul societatii www.siftransilvania.ro, in sectiunea A.G.O.A. Aprilie 2019, incepand cu data de 22.03.2019.

Iulian Stan

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas

Membru al Directoratului/Director