Propunere dividend pentru 2018

SNP OMV PETROM S.A.

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 14 martie 2019

Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)

Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082

Atribut fiscal: RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997

Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

Eveniment important de raportat:

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018

 

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2018, aceeasi cu cea  anuntata in 6 februarie 2019, respectiv un dividend brut de 0,0270 lei/actiune, a fost aprobata de catre Consiliul de Supraveghere pe 14 martie 2019 si va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de 19 aprilie 2019.

Data de Inregistrare propusa pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende este 23 mai 2019, "Ex-Date" propusa este 22 mai 2019, in timp ce Data Platii propusa este 13 iunie 2019.

Mai multe detalii privind conditiile si modalitatile de plata propuse sunt incluse in documentele si materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

 

 

Christina Verchere                                                                               Stefan Waldner

Director General Executiv                                                                      Director Financiar

Presedintele Directoratului                                                                     Membru al Directoratului