Propunere dividend pentru 2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

COMUNICAT

Propunerea consiliului de administratie de repartizare a profitului

18 martie 2019, Arad | Consiliul de administratie supune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net realizat in anul 2018, in una din urmatoarele doua variante:

Varianta I:

Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, in suma de 77.186.227 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Dividende 26.903.295,54 lei, reprezentand 0,052 lei brut pentru o actiune

Aprobarea datei de 11 octombrie 2019 ca data platii dividendelor. Plata dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

- Alte rezerve 50.282.931,46 lei

In situatia aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, devine caduca si se elimina de pe ordinea de zi a AGEA din 22 (23) aprilie 2019 propunerea de aprobare a unui program de rascumparare a actiunilor proprii in vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusa la punctul 1 al ordinii de zi a acestei adunari.

Varianta II:

Aprobarea repartizarii intregului profit net al exercitiului financiar 2018, in suma de 77.186.227 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii de finantare, in vederea sustinerii unui program de rascumparare de actiuni.

Din sursele proprii de finantare prevazute de lege, Societatea va derula un program de rascumparare a unui numar de  15.000.000 de actiuni, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.

Programul de rascumparare actiuni se va desfasura in conformitate cu prevederile legale aplicabile, intrunind urmatoarele caracteristici principale:

- Pretul minim per actiune: 0,1 lei 

- Pretul maxim per actiune: 4,38 lei  

- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. 

In situatia aprobarii acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobarii AGEA din 22 (23) aprilie 2019 rezolutia de la punctul 1 al ordinii de zi a acestei adunari, referitoare la derularea programului de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social al Societatii (Programul I).

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru DRAGOI