Propunere dividend pentru 2019

SNP OMV PETROM S.A.

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 17 martie 2020

Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)

Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082

Atribut fiscal: RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997

Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

 

Eveniment important de raportat:

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019

 

Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019, aceeasi cu cea anuntata in 6 februarie 2020, respectiv un dividend brut de 0,0310 lei/actiune, a fost aprobata de catre Consiliul de Supraveghere in 17 martie 2020 si va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata in data de 27 aprilie 2020.

Data de Inregistrare propusa pentru identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende este 14 mai 2020, "Ex-Date" propusa este 13 mai 2020, in timp ce Data Platii propusa este 5 iunie 2020.

Mai multe detalii privind conditiile si modalitatile de plata propuse sunt incluse in documentele si materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

  

 

Peter Zeilinger                                                                                     Alina Popa

Membru al Directoratului                                                                       Director Financiar

responsabil cu activitatea Upstream                                                     Membru al Directoratului