Propunere repartizare profit 2019

BVB BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Nr. 1791/16.03.2020

Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                                             

              Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

              Fax: 021- 659.60.51

              BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

              Fax: 021- 256.92.76

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

 

Data raportului: 16.03.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

 

Evenimente importante de raportat: Propunere repartizare profit 2019 – pct. 2 al ordinii de zi a AGAO din 29/30.04.2020

 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza investitorii ca, din profitul net realizat de catre BVB in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 in suma de 6.962.791 lei, se propune repartizarea sumei de 403.334 lei pentru constituirea rezervelor legale in conformitate cu prevederile art. 183 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Profitul net in suma de 6.559.457 lei, ramas dupa preluarea sumei de 403.334 lei necesara pentru formarea fondului de rezerva legala, se propune a fi repartizat integral catre actionarii BVB sub forma de dividende.

Prin distribuirea integrala a sumei de 6.559.457 lei sub forma de dividende, fiecarei actiuni, inclusiv actiunilor proprii, urmeaza sa ii corespunda un dividend brut in cuantum de 0,81491 lei. In cazul in care la data de inregistrare propusa si aprobata, BVB va detine actiuni proprii, dividendul brut/ actiune va fi recalculat (actiunile proprii detinute nu se vor lua in calculul final al dividendului brut/actiune). La data de 29 februarie 2020 BVB detinea 24.508 actiuni proprii.

 

Adrian Tanase

Director General