Publicare ordine ANRE - tarifele specifice distributie

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

Societatea Energetica Electrica S.A.

Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1

010621, Bucuresti

Tel: 0212085999, Fax: 0212085998

CIF: RO 13267221, J40/7425/2000

Capital social: 3.459.399.290 RON

www.electrica.ro

 

 


Catre:           Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                     Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                     Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 20 decembrie 2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.459.399.290 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea ordinelor ANRE privind tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice aplicabile in 2019 pentru filialele de distributie din Grupul Electrica

 

Societatea Energetica Electrica SA informeaza, prin prezenta, urmatoarele:

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1084/20.12.2018 a fost publicat Ordinul ANRE 197/14.12.2018 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., aplicabile in anul 2019:

Operator de distributie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/Mwh)

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Inalta Tensiune

15,21

Medie Tensiune

33,08

Joasa Tensiune

114,18

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1084/20.12.2018 a fost publicat Ordinul ANRE 198/14.12.2018 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., aplicabile in anul 2019:

Operator de distributie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/Mwh)

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Inalta Tensiune

18,16

Medie Tensiune

41,84

Joasa Tensiune

98,67

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1084/20.12.2018 a fost publicat Ordinul ANRE 199/14.12.2018 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., aplicabile in anul 2019:

Operator de distributie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/Mwh)

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Inalta Tensiune

20,27

Medie Tensiune

39,83

Joasa Tensiune

100,21

Tariful de distributie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculeaza prin insumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice in functie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalatiilor electrice apartinand operatorului de distributie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distributie a energiei electrice.

Tarifele de distributie a energiei electrice vor sta la baza veniturilor din activitatea de distributie a energiei electrice realizate de operatorii de distributie din cadrul Grupului Electrica in cursul anului 2019.

Ordinele ANRE de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva pentru anul 2019 pentru filialele de distributie din Grupul Electrica, precum si Nota de fundamentare a proiectelor de ordine privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru operatorii de distributie concesionari, pentru anul 2019 (publicata pe website-ul ANRE in data de 13 decembrie 2018), sunt disponibile in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/rapoarte-curente/.

 

Director Directia Guvernanta Corporativa si M&A

Alexandra BORISLAVSCHI