Publicare ordine ANRE - tarifele specifice distributie 2020

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 18 decembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea ordinelor ANRE privind tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice aplicabile in 2020 pentru filialele de distributie din Grupul Electrica

Societatea Energetica Electrica SA informeaza, prin prezenta, urmatoarele:

·       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1016/17.12.2019 a fost publicat Ordinul ANRE 227/16.12.2019 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., aplicabile in anul 2020;

·       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1016/17.12.2019 a fost publicat Ordinul ANRE 228/16.12.2019 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., aplicabile in anul 2020;

·       In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1015/17.12.2019 a fost publicat Ordinul ANRE 229/16.12.2019 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., aplicabile in anul 2020.

Conform Ordinelor ANRE, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice pentru cei trei operatori de distributie concesionari ai grupului Electrica aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2020, comparativ cu cele aplicable incepand cu data de 1 iulie 2019, sunt urmatoarele: 

Operator de distributie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific

aplicabil din
1 ian 2020 (lei/Mwh)

Tarif specific

aplicabil din
1 iul 2019 (lei/Mwh)

Δ%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Inalta Tensiune

16,97

15,93

6,5%

Medie Tensiune

37,12

34,65

7,1%

Joasa Tensiune

126,06

119,58

5,4%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Inalta Tensiune

19,11

19,03

0,4%

Medie Tensiune

46,37

43,85

5,7%

Joasa Tensiune

106,50

103,39

3,0%

Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Inalta Tensiune

20,69

21,21

-2,5%

Medie Tensiune

41,80

41,67

0,3%

Joasa Tensiune

106,52

104,84

1,6%

Tariful de distributie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculeaza prin insumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice in functie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalatiilor electrice apartinand operatorului de distributie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distributie a energiei electrice.

Tarifele de distributie a energiei electrice vor sta la baza veniturilor din activitatea de distributie a energiei electrice realizate de operatorii de distributie din cadrul Grupului Electrica in cursul anului 2020.

Ordinele ANRE de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva pentru anul 2020 pentru filialele de distributie din Grupul Electrica sunt disponibile in format electronic pe website-ul Societatii la adresa https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/rapoarte-curente/.

 

Director General                                                        Director Strategie si Fuziuni si Achizitii

Georgeta Corina Popescu                                          Anamaria Acristini-Georgescu