Radiere sechestru asupra actiunilor detinute de Statul Roman la CONPET S.A.

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 2301/ 17.01.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 2/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

17.01.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Avand in vedere evenimentul diseminat prin Raportul curent nr. 31/ 2019, societatea CONPET S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor urmatoarele:

In data de 16.01.2020, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Mazilu si Asociatii a transmis Procesul Verbal de radiere sechestru prin care ne-a informat ca s-a dispus radierea sechestrului instituit asupra unui numar de 5.083.372 de actiuni, cu o valoare nominala de 3,3 lei/actiune, pe care debitorul Statul Roman le detine la CONPET S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, CUI 1350020, nr. de ordine in Registrul Comertilui J29/6/1991, actiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin comasarea cu Ministerul Energiei, conform O.U.G. nr. 68/2019.

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS