Radiere sechestru pe actiunile SNN

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform: art. 234, aliniat (1), litera f) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 21.01.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 Eveniment de raportat:  Radierea sechestrului instituit asupra actiunilor SN Nuclearelectrica SA

 In data de 20.01.2020, S.N. Nuclearelectrica SA (“SNN”) a primit de la Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti “Mazilu si Asociatii” Procesul verbal de  radiere a sechestrului instituit asupra unui numar de 67.071.301 actiuni detinute de Statul Roman la SNN, cu o valoare nominala de 10/actiune, actiuni administrate prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca urmare a recuperarii integrale a creantei si a cheltuielilor de executare si a indeplinirii obligatiilor de catre debitor.

 

 Cosmin Ghita                                              

Director General