Raport anual 2016

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

          26 aprilie 2017

 

 

C O M U N I C A T

 

 

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Anual pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2017, este disponibil incepand cu data de 26 aprilie 2017, 8:30 (ora Romaniei):

Ø  in format electronic – pe website-ul companiei www.romgaz.ro → Sectiunea Relatia cu Investitorii Rapoarte anuale;

Ø  in format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

Ø  in varianta tiparita – la sediul Societatii din Medias, Piata C.I. Motas, nr.4, judetul Sibiu.

Raportul anual a fost elaborat in conformitate cu Anexa 32 din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M., privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si se publica potrivit art.63 din Legea nr.24/2016 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cuprinzand urmatoarele:

Ø  Raportul administratorilor pentru anul 2016;

Ø  Situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite conform IFRS;

Ø  Raportul auditorului independent;

Ø  Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 si Raportul administratorilor.

Rapoartele sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Londra.

Publicarea Raportului Anual 2016 nu va fi urmata de organizarea unei teleconferinte.

 

 

 DIRECTOR GENERAL,

Virgil - Marius METEA