Raport Anual 2016

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

Nr. 15948/ 25.04.2017

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

COMUNICAT

Societatea CONPET S.A., cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentata legal de dl. Ilasi Liviu, Director General, avand un capital social subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 27.04.2017, ora 9:00, este disponibil raportul anual aferent exercitiului financiar 2016 pe website-ul societatii www.conpet.ro, la sectiunea Relatia cu investitorii / Raportari / Rapoarte anuale, (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-anuale/), acesta putand fi consultat, respectiv procurat contra cost la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii CONPET S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, tel.: 0244.401360 int. 2431 si 2659.

Raportul anual aferent exercitiului financiar 2016 poate fi consultat si la linkul de mai jos:

Director General

ing. ILASI Liviu