Raport anual 2016

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

27 aprilie 2017

COMUNICAT

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca RAPORTUL ANUAL pentru anul 2016 aprobat prin Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2017, este pus la dispozitia publicului astfel:

Raportul anual cuprinde:

  • Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2016;
  • Situatiile financiare individuale anuale auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016;
  • Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale pentru anul 2016;

· Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016 si Raportul administratorilor.

DIRECTOR GENERAL

Petru Ion Vaduva