Raport anual 2016

M MedLife S.A.

 

Data raportului: 28.04.2017

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.023.000 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

COMUNICAT:

 

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 28.04.2017, ora 9:00 AM, este disponibil raportul anual aferent exercitiului financiar 2016 pe website-ul societatii www.medlife.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Anuale. 

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale

 

De asemenea, raportul anual poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : investors@medlife.ro