Raport anual 2017

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

 

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 

Data raportului: 25.04.2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993

Numar Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti

Capital social subscris si varsat: 58.016.571 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata SIF5)

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului anual (la nivel individual si consolidat) pentru exercitiul financiar 2017

 

S.I.F. Oltenia S.A. informeaza investitorii ca Raportul anual (la nivel individual si consolidat) al S.I.F. Oltenia S.A. pentru exercitiul financiar 2017, intocmit in conformitate cu prevederile legale, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 25.04.2018, astfel:

 

- in format electronic, pe site-ul oficial al societatii: www.sifolt.ro, sectiunea „Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice”

- in forma scrisa, la sediul societatii din Craiova, str. Tufanele nr.1.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0251-419.335, 0251-419.347.

 

Va rugam sa accesati link-ul de mai jos pentru a vizualiza Raportul Anual 2017.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Consiliul de Administratie,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

  

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate