Raport anual 2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

           27 aprilie 2018

 

C O M U N I C A T

 

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Anual pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017, aprobat prin Hotararea nr.6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018, este disponibil incepand cu data de 27 aprilie 2018, 8:30 (ora Romaniei):

Ø  in format electronic – pe website-ul companiei www.romgaz.ro → Sectiunea Relatia cu Investitorii Rapoarte anuale;

Ø  in format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

Ø  in varianta tiparita – la sediul Societatii din Medias, Piata C.I. Motas, nr.4, judetul Sibiu.

Raportul anual a fost elaborat in conformitate cu Anexa 32 din Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M., privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si se publica potrivit art.63 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cuprinzand urmatoarele:

Ø  Raportul administratorilor pentru anul 2017;

Ø  Raportul auditorului independent;

Ø  Situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite conform IFRS;

Ø  Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 si la Raportul administratorilor;

Ø  Actul constitutiv al S.N. G.N. ROMGAZ S.A., actualizat la data de 9 august 2017.

Rapoartele sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Londra.

Publicarea Raportului Anual 2017 nu va fi urmata de organizarea unei teleconferinte.

 

 

 DIRECTOR GENERAL,

Corin Emil CINDREA