Raport anual 2017

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

Rezultate financiare pentru perioada de 12 luni, incheiata la data de 31 decembrie 2017

 

 

 

La data de 31 decembrie 2017, profitul net al societatii a atins valoarea de 74.388 mii lei, fiind cu 4% mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent.

 

Cifra de afaceri realizata in anul 2017 a reprezentat 376.685 mii lei, in scadere cu 1,3% fata de anul 2016.

Comparativ cu anul anterior, veniturile din transport s-au diminuat cu 1,7% (6.219 mii lei) datorita reducerii cantitatii transportate.cu 258 mii tone fata de anul 2016. Pe subsistemul de transport tara cantitatea transportata a scazut cu 134 mii tone, iar pe subsistemul de transport import s-a inregistrat o scadere cu 124 mii tone.

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2017 au scazut cu 0,6% fata de 2016, de la 330.624 mii lei la 328.512 mii lei

EBITDA a inregistrat o crestere de 5,8%, de la 120.621 mii lei in anul 2016 la 127.629 mii lei in anul 2017.

Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 3,4%, de la valoarea de 80.306 mii lei  2016 la 83.055 mii lei in anul 2017.

Rezultatul financiar inregistrat in anul 2017 a fost pozitiv, respectiv 3.568 mii lei.

 

Profit brut

Profitul inainte de impozit a inregistrat o crestere cu 3,1% fata de anul 2016 (86.623 mii lei de la 84.033 mii lei).

Rezultate financiare

 

Indicatori (mii lei)

12 luni 2017

12 luni 2016

variatie %

trim 4 2017

trim 4 2016

variatie %

Cifra de afaceri neta

376.685

381.646

▼  1,3%

94.175

98.804

  4,7%

Venituri exploatare

411.567

410.930

▲  0,2%

103.429

105.505

  2,0%

Cheltuieli exploatare

328.512

330.624

  0,6%

92.685

90.407

▲  2,5%

EBITDA

127.629

120.621

▲  5,8%

21.895

24.378

10,2%

Profit exploatare (EBIT)

83.055

80.306

▲  3,4%

10.744

15.098

▼28,8%

Profit financiar

3.568

3.727

▼ 4,3%

937

1.026

8,7%

Venituri totale

415.180

414.766

▲  0,1%

104.376

106.566

2,1%

Cheltuieli totale

328.557

330.733

0,7%

92.695

90.442

▲  2,5%

Profit brut (EBT)

86.623

84.033

▲  3,1%

11.681

16.124

27,6%

Impozit profit

12.235

12.486

2,0%

407

1.312

68,9%

Profit net

74.388

71.547

▲  4,0%

11.274

14.812

23,9%

 

Raportul anual aferent exercitiului financiar 2017 poate fi consultat accesand linkul de mai jos:

 

 

Director General

Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A.

 

 

Director Economic

Ec. Sanda Toader