Raport anual 2017

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca RAPORTUL ANUAL pentru anul 2017 aprobat prin Hotararea nr.3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2018, este pus la dispozitia publicului astfel:

Raportul anual cuprinde:

· Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2017 – Raport separat;

· Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2017 – Raport consolidat;

· Situatiile financiare anuale separate auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;

· Situatiile financiare anuale consolidate auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017;

· Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale separate pentru anul 2017;

· Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2017;

· Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila separata pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 si Raportul administratorilor separat;

· Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila consolidata pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 si Raportul administratorilor consolidat.

DIRECTOR GENERAL

Sterian Ion