Raport anual 2018

COTE CONPET SA

CONPET S.A.

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

Rezultate financiare pentru perioada ianuarie - decembrie 2018

 

 

 

 

CONPET S.A. a realizat in anul 2018 o cifra de afaceri de 385,14 mil. lei, in crestere cu 2,2% fata anul 2017 si cu 1,1% mai mare fata de prevederile bugetare.

Profitul net realizat in perioada ianuarie-decembrie 2018 de 60,68 mil. lei este in crestere cu 14,87 mil. lei (32,4%) fata de prevederile bugetare si cu 13,71 mil. lei (18,4%) mai mic fata de anul 2017.

La 31.12.2018, veniturile din exploatare au cunoscut o crestere cu 1,8% fata de anul 2017 (418,71 mil. lei 2018 de la 411,18 mil. lei 2017), urmare a cresterii veniturilor din transport cu 2,2% (380,58 mil.lei 2018 de la 372,36 mil. lei 2017). Comparativ cu prevederile bugetare, veniturile din exploatare au crescut cu 1,4%.

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2018 au inregistrat o crestere cu 7,4% fata de cele realizate in anul 2017 si o scadere cu 2,1% fata de prevederile bugetare. Cresterea cheltuielilor de exploatare s-a datorat in principal aplicarii incepand cu 01.01.2018 a cresterilor salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca incheiat in trimestrul III 2017.

 

Profitul din exploatare realizat in anul 2018, de 66,24 mil. lei, a inregistrat o crestere de 25,4% fata de prevederile bugetare si o scadere de 20,3%, fata de 2017.

 

Rezultate financiare

 

Indicatori (mii lei)

 

An 2018

BVC  2018

An

2017

Variatie (%)

2018/

BVC

Variatie (%)

2018/

2017

Trim.IV 2018

Trim.IV2017

Variatie (%)

Trim. IV 2018/2017

Cifra de afaceri neta

385.140

381.080

376.685

1,1%

▲2,2%

101.448

94.175

▲7,7%

Venituri exploatare

418.711

412.763

411.179

1,4%

▲1,8%

110.093

103.041

6,8%

Cheltuieli exploatare

352.471

359.947

328.088

▼2,1 %                                   

▲7,4%

91.899

87.211

5,4%

EBITDA

110.741

97.124

127.565

▲14,0%

▼13,2%

29.398

26.881

9,4%

Profit exploatare (EBIT)

66.240

52.816

83.090

▲25,4%

▼20,3%

18.193

15.829

▲14,9%

Venituri totale

424.173

414.321

414.792

▲2,4%

▲2,3%

111.790

103.989

▲7,5%

Cheltuieli totale

352.482

360.047

328.133

▼2,1%

▲7,4%

91.904

87.222

5,4%

Profit brut (EBT)

71.691

54.274

86.659

▲32,1%

▼17,3%

19.886

16.767

18,6%

Profit net

60.676

45.811

74.388

▲32,4%

▼18,4%

16.958

15.515

9,3%

 

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2018  sunt auditate.

 

Raportul anual aferent exercitiului financiar 2018 poate fi consultat accesand linkul de mai jos:

 

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS

 

 

 

 

 

                  Director Economic,

                              Ec. Sanda TOADER