Raport anual 2018

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

 

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca RAPORTUL ANUAL pentru anul 2018 aprobat prin Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24 aprilie 2019, este pus la dispozitia publicului astfel:

·         In format electronic – pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa: https://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare?field_tip_raportare_target_id=24&field_data_value%5Bmin%5D=&field_data_value%5Bmax%5D=

·         In format electronic – pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos;

·         In forma scrisa – la sediul social al TRANSGAZ SA, din Medias, Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu.

Raportul anual cuprinde:

·         Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2018 – Raport separat;

·         Situatiile financiare anuale separate auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018;

·         Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale separate pentru anul 2018;

·         Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila separata pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018 si Raportul administratorilor separat;

 

 

Director General

Sterian Ion