Raport anual 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

   Catre:                Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 24 aprilie 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare aferente anului 2018

 

Raportarea include:

-       Situatiile financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul Anual 2018 asupra Situatiilor financiare separate ale CNTEE “Transelectrica” SA intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si elaborat in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF);

-       Situatiile financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile si completarile ulterioare adoptate de catre Uniunea Europeana;

-       Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile si completarile ulterioare adoptate de catre Uniunea Europeana;

-       Raportul Anual 2018 consolidat asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara cu modificarile si completarile ulterioare adoptate de catre Uniunea Europeana.

 

In anul 2018, Transelectrica a inregistrat o imbunatatire din punctul de vedere al profitabilitatii financiare, comparativ cu anul 2017.

Compania a realizat un profit de exploatare in crestere cu 49% fata de anul 2017 pe fondul diminuarii cu 12% a costurilor totale operationale (inclusiv amortizarea) compensand scaderea cu 11% a veniturilor operationale.

Segmentul activitatilor cu profit permis: a inregistrat o usoara crestere a veniturilor in procent de 1% determinata de cresterea tarifului reglementat valabil de la data de 01 iulie 2018 si de cresterea cantitatii tarifate de energie electrica in procent de 2%.

In perioada analizata veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o crestere de 8% fata de valoarea realizata in anul 2017 (82 mil lei in 2018 fata de 76 mil lei in 2017) corespunzator nivelului de utilizare a disponibilitatilor capacitatii de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica. Totodata, veniturile din tranzactii CPT au fost mai mari in anul 2018 comparativ cu anul 2017 cu suma de 5,1 mil lei (5,9 mil lei in 2018 de la 0,8 mil lei in 2017), datorita inregistrarii in anul 2018 de venituri din tranzactii CPT pe Piata de Echilibrare.

EBITDA a fost impactata de evolutia negativa a segmentului serviciilor de sistem functionale si schimburi neplanificate in scadere cu un procent de 7% fata de anul 2017 (64 mil lei in anul 2018 fata de 68 mil lei in anul 2017).

 

 

Cheltuielile operationale aferente segmentului cu  profit permis au fost impactate in principal de:

·         cresterea cu 20% a costurilor de operare a sistemului (costuri ce reprezinta 42% din totalul costurilor operationale fara amortizare), in principal cauzata de evolutia negativa a cheltuielilor privind CPT (253 mil lei in anul 2018 fata de 207 mil lei in anul 2017) pe fondul majorarii cantitatii de energie electrica necesara pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in RET (+14%) si cresterea pretului mediu de achizitie CPT (de la 214 lei/MWh in 2017 la 224 lei/MWh in 2018);

·         evolutia pozitiva a segmentului alte costuri, in principal datorita diminuarii cu 56 mil lei a cheltuielilor (nete) de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (de la 58 mil lei in anul 2017 la 2 mil lei in anul 2018).

Segmentul activitatilor cu profit zero: inregistreaza un rezultat negativ, dar in evolutie pozitiva fata de aceeasi perioada a anului 2017, determinata de cresterea veniturilor din servicii de sistem tehnologice cu 9%, a cantitatii tarifate de energie electrica si a tarifului mediu aprobat de ANRE.

 

Pentru al doilea semestru al anului 2018 s-au aplicat tarifele aprobate de ANRE prin Ordinul 108/2018, astfel s-a constatat cresterea tarifului de transport (+7,5%), iar cantitatea de energie electrica tarifabila la extractia din retele, a fost majorata de la 54,0 TWh la 55,4 TWh.  In ceea ce priveste tariful de servicii de sistem tehnologice s-a aplicat o scaderea cu 13,4% a tarifului.

Rezultatul financiar net s-a imbunatatit de la o pierdere de 21 mil lei in 2017 la 8 mil lei in 2018, impact important avand veniturile mai mari din dobanzi (+4 mil lei) si evolutia pozitiva a cheltuielilor din diferente de curs valutar (-13 mil lei)

 

U.M.

2018

2017

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

55,78

54,75

▲ 2%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

1.180

1.173

▲ 1%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,46

17,73

▼ 2%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

1.070

1.055

▲ 1%

EBITDA

[mil lei]

440

459

▼ 4%

Amortizare

[mil lei]

298

312

▼ 4%

EBIT

[mil lei]

142

147

▼ 4%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

(40)

(79)

▲ 49%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

101

68

▲ 49%

Profit net

[mil lei]

81

28

▲ 188%

         

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

58,2

56,9

▲ 2%

Productie neta interna

[TWh]

60,7

59,8

▲ 1%

Export

[TWh]

5,4

6,1

▼ 12%

Rapoartele cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-decembrie 2018 si Situatiile financiare auditate la data de 31 decembrie 2018 sunt disponibile incepand cu data de 24 aprilie 2019.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2018;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

si la linkul de mai jos

 

Marius Danut CARASOL

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Claudia-Gina ANASTASE

Membru Directorat