Raport anual 2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

 

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului anual la nivel individual si consolidat pentru exercitiul financiar 2018

 

SIF Oltenia S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului anual la nivel individual si consolidat pentru exercitiul financiar 2018, aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.04.2019, pe site-ul SIF Oltenia S.A.- www.sifolt.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti- www.bvb.ro.

 

 

Consiliul de Administratie

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate