Raport anual 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

23 aprilie 2020

 

C O M U N I C A T

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Anual pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, aprobat prin Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22 aprilie 2020, este disponibil incepand cu data de 23 aprilie 2020, 8:30 (ora Romaniei):

Ø  in format electronic – pe website-ul companiei www.romgaz.ro → Sectiunea Relatia cu Investitorii Rapoarte anuale;

Ø  in varianta tiparita – la sediul Societatii din Medias, Piata C.I. Motas, nr.4, judetul Sibiu.

Raportul anual a fost elaborat in conformitate cu Anexa 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si se publica potrivit art.63 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cuprinzand urmatoarele:

Ø  Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2019;

Ø  Raportul auditorului independent asupra auditului situatiilor financiare consolidate;

Ø  Situatiile financiare consolidate pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite conform IFRS;

Ø  Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila anuala a Grupului pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 si la Raportul consolidat al administratorilor;

Ø  Raportul auditorului independent asupra auditului situatiilor financiare individuale;

Ø  Situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite conform IFRS;

Ø  Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila anuala a Societatii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 si la Raportul consolidat al administratorilor.

Rapoartele sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Londra.

Publicarea Raportului Anual 2019 nu va fi urmata de organizarea unei teleconferinte.

 

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU