Raport Anual 2019

M MedLife S.A.

 

Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 24.04.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

ANUNT

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 24.04.2020, ora 9:00, este disponibil raportul anual aferent exercitiului financiar 2019 pe website-ul societatii www.medlife.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Anuale.

Website link : https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/anuale

De asemenea, raportul anual poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la : [email protected]

 

 

Mihail Marcu

Director General