Raport anual 2019

TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca RAPORTUL ANUAL pentru anul 2019 aprobat prin Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2020, este pus la dispozitia publicului astfel:

Raportul anual cuprinde:

  • Raportul anual al administratorilor SNTGN Transgaz SA pentru anul 2019 – Raport individual;
  • Situatiile financiare anuale individuale auditate, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019;
  • Raportul auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale individuale pentru anul 2019;
  • Declaratia persoanelor responsabile din cadrul Societatii cu privire la situatia financiar-contabila individuala pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019 si Raportul administratorilor individual;

 

 

Director General

Sterian Ion