Raport Anual 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 27.04.2020

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Consiliului de Administratie individual si consolidat pentru anul 2019 si a Situatiilor financiare IFRS individuale si consolidate auditate 2019.

 

SIF Moldova informeaza cu privire la punerea la dispozitia actionarilor/ investitorilor, pe site-ul SIF Moldova – www.sifm.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – www.bvb.ro, a Raportului Consiliului de Administratie individual si consolidat pentru anul 2019 si a Situatiilor financiare IFRS individuale si consolidate auditate 2019, aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27.04.2020.

(conform raport curent – Desfasurarea AGOA din 27.04.2020) 

 

Raportul anual 2019 poate fi accesat in link-ul de mai jos:

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Costel Ceocea 

 

Michaela Puscas

Ofiter de Conformitate